אסדרת מרכזי הלידה

מאז שהורה בית המשפט העליון על פתיחתם המחודשת של מרכזי הלידה והטיל על משרד הבריאות את אסדרתם, אנחנו עסוקות בזה. 

הנושא חשוב מאד והרבה מעבר לעניין הספציפי של מרכזי הלידה. זהו מקרה בוחן הדוחף את גבולות הממסד הרפואי ומכריח את כל הנוגעות והנוגעים בדבר להסתכל לעומק על נושא זכויות האדם וחופש הבחירה של נשים בהריון ובלידה, ולשנות דרכי התנהלות  מיושנות (פטריארכיה, חוסר שקיפות וכדו׳). לכן אנחנו שם בכל פניה ופניה. 

השתלשלות העניינים (מסמך pdf)

קול קורא להערות הציבור אמות מידה להפעלת מרכזי לידה בקהילה

הערותינו לנ״לֹ (מסמך pdf)