סקרי זכויות
וחופש בחירה בלידה

על מנת לשפר את שדה הלידה בישראל אנו משקיעות מאמצים רבים באיסוף נתונים מהשטח. בין היתר אנו עורכות סקרים העוסקים בזכויות וחופש בחירה בלידה. סקרים אלה מופצים דרך הרשתות החברתיות לאלפי נשים יולדות בישראל. בעזרתם אנו מקבלות תמונת מצב על היבטים של הפרות זכויות המתרחשות בבתי החולים ודורשות טיפול ושינוי. כמו כן, באמצעות סקרים אלה, אנו נוכל לזהות בעתיד מגמות של שיפור או החמרה בהתנהלות כלפי נשים יולדות. ולבסוף, סקרים אלו מאפשרים ליולדות מקום לספר את מה שאירע להן, ולנו את ההזדמנות להקשיב להן ולהשמיע את קולן מתוך חדר הלידה. עד כה נערכו שני סקרים:

 

הסקר הראשון נערך בחודש מרץ 2022 עליו ענו 1700 נשים. הנסקרות בסקר זה היו נשים אשר עברו לידה אחת לפחות במהלך חמש השנים הקודמות למענה לסקר.

הסקר השני נערך בשפה העברית ובשפה הערבית בחודש מאי 2023 עליו ענו 1205 נשים. הנסקרות בסקר זה ילדו בבתי החולים בישראל בין מאי 2022 למאי 2023.

אנו נמשיך ונוציא סקרים דומים בשנים הבאות ונפרסם את תוצאותיהם.