תמונות מהשטח

Hostages
a crowd performance

We are calling all women and global organizations to wake up, make your voices heard and stand firmly in solidarity with the hundreds of innocent Israeli women and girls who were sexually and otherwise tortured, butchered, murdered and kidnapped by Hamas.

We also call on the Israeli government as well as all world leaders, to join forces and do whatever it takes for the immediate release all the hostages.

This project was created by some of Israel’s leading pregnancy and birth organizations –
The Birth Freedom Israel Movement, Israeli Midwives association, “Hamenifa” (Israel’s doulas organization), Tomchod Be’ahava, Holistic Birth, and Israel’s home-birth midwives association.

מיצג ״שבויות״

אנו קוראות מכאן לכל הנשים והארגונים בעולם – התעוררו והשמיעו את קולכן עכשיו!
אנו קוראות גם לממשלת ישראל ולחברי הקבינט המורחב לחזור לשולחן הדיונים ולעשות הכל למען שחרורם המיידי של כל החטופות והחטופים.

מאחורי היוזמה עומדים ארגוני ההיריון והלידה המובילים בארץ ויוזמות נוספות:
התנועה לחופש בחירה בלידה, ארגון המיילדות בישראל, ארגון הדולות ״המניפה״ , תומכות באהבה, Holistic Birth ואמה״י (ארגון מיילדות הבית).