זכותי ללדת – בג"ץ מרכזי הלידה

אודות

זכותי ללדת הינה קבוצה הפועלת לפתיחתם מחדש והסדרתם של מרכזי לידה עצמאיים מחוץ לבית החולים, ובהמשך גם לסבסודם על ידי המדינה.

מרכזי לידה אלה מאפשרים ליולדת ולמשפחתה ליווי רציף ואישי עם אותן המיילדות: בהריון, בלידה ולאחריה. הם קיימים במדינות רבות בעולם, בקרבה לבית חולים.

במרץ 2017 הוציא משרד הבריאות צו נגד קיומם של מרכזי לידה עצמאיים מחוץ לבתי החולים, צו העומד בניגוד למקובל ברוב המדינות המערביות, ופוגע בבטיחותן של נשים המעוניינות בלידה טבעית מחוץ לכותלי בית החולים.

לאחר מאבק של ארבע וחצי שנים התקבל פסק דין תקדימי המתפרש על פני 75 עמודים.

כך קבעה כב' השופטת דפנה ברק ארז בפסק דינה:

"החלטתו של משרד הבריאות שלא לאפשר לנשים ללדת במרכזי לידה טבעית מביאה, הלכה למעשה, לצמצום של אפשרויות הבחירה העומדות בפני אשה בהיריון בכל הנוגע לתהליך הלידה, תוך השפעה ממשית על אפשרות השליטה באשר לתהליך המתרחש בגופה שלה. היא משפיעה על יכולתן של נשים אלה לספר את סיפור חייהן, ובאופן יותר ספציפי – את סיפור הלידה שלהן. אין מדובר בהשפעה שולית, אלא בהגבלת יכולת הבחירה ביחס לאירוע מכונן, לעיתים חד פעמי, בחייה של אשה."